Os nosos proxectos

A Fundación Brandomil nace co obxectivo de recuperar a historia e poñer en valor o patrimonio cultural desta parroquia zaense, polo que as diferentes actividades que desenvolve a Fundación están dirixidas a cumprir este obxectivo.

Obxectivos da Fundación

Dada a extraordinaria relevancia do patrimonio cultural de Brandomil, especialmente o arqueolóxico, a Fundación contempla e propón levar a cabo diversos e ambiciosos proxectos a curto, medio e longo prazo.

Citamos a continuación algúns dos proxectos a curto prazo:

  1. Estudo e tratamento dos numerosos materiais arqueolóxicos atopados durante as escavacións realizadas, nos anos 2007-2008, polo Arqueólogo Juan Naveiro López no marco do proxecto Vías Atlánticas, liderado pola Deputación da Coruña. Para iso, a Fundación está a negociar coa Deputación, que acolleu este proxecto. 
  2. Publicación dunha monografía sobre o Brandomil romano, na que se recollen de forma exhaustiva e sistematizada tanto a historia como as características do xacemento romano de Brandomil como todos os achados arqueolóxicos atopados nel.
  3. Creación dunha biblioteca dixital na que se citan, resumen ou reproducen todas as publicacións científicas que traten sobre Brandomil, especialmente as relacionadas coa ponte histórica e o xacemento arqueolóxico.
    1. Promoción do Camiño de Santiago a Muxía a través de Brandomil a través de diversas accións, a máis inmediata é a publicación e difusión en inglés da guía do Camiño de Santiago a Muxía a través de Brandomil , elaborada por Manuel Vilar e editada por Alvarellos.

Historia

Entender mellor a nosa historia é a mellor forma de escribir o noso presente e o noso futuro, por iso na Fundación o noso obxectivo primordial é poder traballar para recuperala, e poder entender que papel tivo Brandomil durante centos ou miles de anos. hai. Por iso, traballaremos para recuperar parte da nosa historia, para poder crear un presente e un futuro sostible para os veciños actuais e os que veñen.

Arqueoloxía

A arqueoloxía de Brandomil é unha peza clave dentro da súa historia e dentro da historia de Galicia e mesmo da Península Ibérica, por iso dende a Fundación queremos achegar todo o noso apoio e esforzo, non só para descubrir novas pezas senón tamén para recuperar o existentes e poder crear un centro de interpretación no que se exhiban para que o poidan facer todos aqueles que queiran disfrutalos e visitalos.

Camiño de Santiago

Este proxecto co que colabora a Fundación é un traballo que a Asociación Grandimirum comezou a investigar e traballar. O proxecto ten como finalidade escrutar as bases históricas do Camiño de Santiago a Muxía a través de Brandomil, investigación na que estivo implicado o recoñecido doutor en Antropoloxía Manuel Vilar, quen elaborou o informe entregado en Patrimonio e tamén foi autor da guía Camiño. de Santiago a Muxía de Brandomil, publicado por Editorial Alvarellos.
A guía foi presentada grazas ao apoio dos distintos concellos implicados e tamén grazas ao apoio da Fundación Brandomil.

Literatura

O que non está escrito non existe, por iso na Fundación consideramos fundamental unirnos e tratar de recuperar toda aquela literatura e cultura popular creada ou que fai referencia a este lugar. Autores tan importantes e recoñecidos como Pondal utilizaron o nome de Brandomil para designar algúns dos seus heroicos personaxes, pero ademais disto, tamén queremos recuperar cancións populares dos nosos maiores, os contos, as lendas. Queremos que todo isto non sexa esquecido e que sexa coñecido polas xeracións vindeiras.