Consello Asesor

  • Xosé María Lema Suárez – Historiador e etnógrafo
  • Jorge Mira Pérez – Físico e Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela
  • Lois Oreiro Serrano – Xornalista