Aviso legal

 

A Fundación Brandomil é unha entidade constituída mediante escritura outorgada o 9 de agosto de 2018 ao amparo da Lei 12/2006 de fundacións de interese galego.

Foi clasificada como Fundación de Interese Cultural por Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 29 de novembro de 2018. Está adscrita ao Protectorado da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia. Foi declarada Fundación de Interese Galego mediante Resolución da Consellería de Cultura e Turismo do 20 de decembro de 2018

Sede: Estrada de Brandomil a Pudenza km 0,135, 15859 Brandomil 
N.IF: G70564265
Enderezo-e: info@fundacionbrandomil.org